Kan jag förboka “gotlandsränna” (hjälpmedel för barn) innan besöket?

Kan jag förboka “gotlandsränna” (hjälpmedel för barn) innan besöket?

Nej, eftersom vi inte har en till varje bana får du dela på de “rännor” som finns på plats med andra banor om det behövs. Dessa finns utspridda runt våra bowlingbanor.