Måste man boka eller kan man bara komma förbi?

Om du vill köra en kamp med värd måste du boka, annars kan du alltid bara ”droppa in” och göra det som finns ledigt.